Nesodden Trafikkskole

Team Kirsti & Thomas

Sikkerhetskontroll bil

Kontakt oss

Airbag

Airbaglampa skal slokke. Kan si i hovedtrekk at ingen gule eller røde lamper skal lyse under kjøring. Husk at barn kan ikke sitte i forsete når bil har airbag.. Kan føre til død el alvorlig skade på barnet. Noen biler har egen knapp for å deaktivere airbag.

Kontroll av sikkerhetsbelter

Sjekk at beltene ikke er skadet (rifter/flenger) og at de ikke er vridd. Sjekk at de låser seg når du rykker i dem. Beltesnellene skal ha ordentlig retur, dvs. sjekk at de ikke er slakke over skulderen. Sjekk også beltelåsen. Den skal sitte ordentlig: Ikke være skadd på noen måte og den røde utløserknappen skal fungere tilfredsstillende. Forskning viser at feil beltebruk kan føre til alvorlige skader på menneskekroppen.

Brytere og instrumenter

Kunne forklare hvordan viktige brytere betjenes i forhold til lys, siktforhold, varmeapparat og lignende.

Kontroll av bremser

Bremsekraftforsterker (servo) 

Pump pedal 5-6 ganger, hold pedal inne og start motoren. Pedalen skal gå lengre inn idet motoren starter. Hvis den ikke virker så er bremsen kjempehard. Greit å vite hvis du for eksempel blir tauet med bil som ikke motoren er i gang. Husk ved tauing av automat bil kan girkassa gå i stykker.

Trykkprøve (lekkasjetest)

Motor skal være i gang. Press alt du kan på bremsepedalen i ca.10 sek. Pedalen skal ikke gå lengre og lengre inn selv om du presser alt du kan. Bremsesystemet skal tåle minst 100 kp. (tilsv.ca.100kg trykk).

NB! DENNE KONTROLLEN SKAL DU GJØRE UOPPFORDRET FØR DU BEGYNNER Å KJØRE PÅ PRAKTISK PRØVE.

Du kan derfor gjøre dette i begynnelsen av hver kjøretime så det blir rutine. Hvis pedalen gir etter, da er det lekkasje og videre kjøring er da ikke forsvarlig.

Varsellampe for tokrets bremsesystem

Sjekk at varsellampen (rød med utropstegn) lyser når parkeringsbremsen er på samt slukker når den tas av. Lyser lampen når parkeringsbremsen er av er det for lite bremsevæske i en av bremsekretsene sannsynligvis grunnet lekkasje eller slitte bremseklosser. (ofte egen lampe for bremseklosser).

Bremsevæskenivå

Åpne panseret og sjekk nivået i bremsevæskebeholderen. På BMW er denne skjult under et deksel. (ikke demonter for å sjekke) Lavt nivå men ikke under minimum skyldes vanligvis slitte bremseklosser, men kan også skyldes lekkasje. Veldig lavt nivå i beholder skyldes lekkasje og varsellampen på instrumentbordet vil lyse konstant. Derfor bør vi aldri etterfylle bremsevæske, godkjent verksted tar seg av det.

Varsellampe for ABS

Dersom bilen har ABS (blokkeringsfrie bremser) vil en gul varsellampe med ABS symbol lyse når tenningen settes på. Lampen skal slukke etter noen sekunder dersom systemet virker som det skal. Hvis den ikke slokker virker ikke ABS bremsene og da låser vi hjula v nødbremsing. Noe som gjør at vi ikke kan bremse kjempehardt og styre kursen samtidig. (blokkerte hjul)

Styring

Rattlås

Du må kunne frigjøre rattlåsen. Hold rattet mellom de to låsepunktene og vri samtidig tenningsnøkkelen.Rattet skal nå kunne beveges fritt. På BMW med startknapp frigjøres rattlåsen automatisk. Derfor, aldri skru av tenning under fart da låser rattet seg.

Servo

Hold rattet i press til valgfri side og start samtidig motoren. I det motoren starter skal du kjenne at servopumpa slår inn ved at rattet blir lett å dreie. Husk ved tauing m avskrudd motor er styringa kjempehard eller når dere "kveler" bilen. Enkelte biler bør dere derfor ikke taue m motor av.

Dødgang

Stå i døråpningen og beveg rattet med små raske bevegelser. Det skal ikke være større dødgang en 2-3 cm. På en nyere bil eks. våre skolebiler godtar vi maks 1,5 cm. Du kan få en hjelpemann (sensor for eksempel)til å bevege rattet slik at du får sjekket dødgang på høyre forhjul. En bil med mye dødgang er vanskelig å kjøre rett frem.

Ulyd

Sving fullt til begge sider. Det skal ikke komme noen form for ulyd som for eksempel kneppe eller smellelyder mens du svinger på rattet.

Jevn motstand

Sving fullt til begge sider og sjekk at det ikke "g lipper" i styringen. Det skal være like lett/tungt å dreie rattet uansett rattutslag.

Feil innstilt forstilling

Kontroller om dekkene foran er slitt jevnt. Mer slitasje på en side av dekket tyder på feil innstilling av hjulvinkler. Bilen må på verksted for kontroll. Dette vil dere merke i fart at bilen drar dere konstant til ene siden. Det kan også skyldes ulikt lufttrykk i hjula.

Hjul (felg + dekk)

Mønsterdybde

Kontroller mønsterdybden på alle hjul. Krav til sommerdekk er minimum 1,6 mm mønster og på vinterdekk minst 3 mm mønster. Minst 80% av dekket må tilfredsstille krav til minimum mønsterdybde. Faren m slitte dekk er dårlig grep på vått underlag og vannplaning kan oppstå. (mister styringa helt).

Lufttrykk:

Se på samtlige hjul om lufttrykket "ser ok ut". Hvis ett hjul ser ut til å ha lite luft, må du måle luftrykket. Opplysninger om lufttrykk finner du i instruksjonsboka, på tavle på bensinstasjonen og ofte på innsiden i drivstofflokket, eller i dørkarmen. Du bør måle lufttrykket med jevne mellomrom når du disponerer bil selv.

BMW anbefaler hver 14 dag og spesielt før langtur. (varmgang kan føre til at dekkene eksploderer). Feil lufttrykk kan føre til ujevn slitasje (mer slitasje på midten = for mye luft og slitasje på sidene lite luft) og varmgang i dekkene. Det fører også med seg problemer som overstyring og understyring.

Skader

Felger skal ikke være deformerte. Sjekk dekksider for rifter og flenger samt sjekk at det ikke sitter fremmedlegemer som skruer, stifter, glass og lignende i dekkmønsteret.

Under panseret

Batteri

Kontroller at batteriet er godt festet og at også kablene til batteripolene sitter godt (løse batteriklemmer kan føre til gnist). Ikke riv og slit for nye biler har mange ledninger. Sjekk at batteripolene ikke er irret (hvitt belegg) samt at batteriet har nok væske. Fyll evt. på batterivann. BMW har batteriet bak i bagasjerommet. Hvis batteriet sitter løst kan det komme i kontakt med metall som fører til gnist. Hvis bensinlekkasje da kan eksplosiv brann være resultatet. Aldri åpne panseret hvis det brenner. Kan føre til større brann. Husk skru av tenning hvis det beg å brenne å forlat bilen på trygg avstand.

Motorolje

Kontroller ved hjelp av peilepinnen at motoren har nok olje. Dra ut peilepinnen og gjør den ren med et papir. Stikk den så inn og trekk ut igjen. Se om oljenivået er mellom min og max nivå nederst på peilepinnen.Gul oljelampe: da kan du kjøre til nærmeste bensinstasjon(10 mil). Rød oljelampe: stopp bilen så fort som overhodet mulig. Motor kan gå i stykker eller verst fall så kan den skjære seg i fart m resultat låste drivhjul. (mister helt kontroll på bilen).

Kjølevann

Kontroller beholder for kjølevann ved å se om nivå er mellom min og max markering. Kjølevannet skal inneholde frostvæske (derfor farget) for ikke å fryse om vinteren. Hvis kjølevannet fryser kan motorblokka sprekke. Ikke bland rød og blå væske. Hvis motor koker: ikke åpne radiator før motor er lunka. Dere kan få opptil 130 grader vann i fjeset. Forbrenning.

Bremsevæske

Kontroller at nivået ikke er under minimum. (lekkasje el slitte bremseklosser) Slitte bremseklosser fører til skade på skiver og lite belegg kan føre til at bremseveska starter å koke: resultat null bremser. Dumt ned Nesoddenbakkene.

Spylervæske

Kontroller at du har nok spylervæske i forhold til vær og hvor langt du skal kjøre. Det er lurt å ha en ekstra dunk spylervæske i bilen som reserve. Se på hvor mange minusgrader den tåler, dumt å ha bare minus 11 når man for eksempel skal til Trysil vinterstid.

Refleksvest og varseltrekant

Du skal kunne påvise hvor dette befinner seg i bilen. Refleksvest befinner seg i dørlommen på sjøførsiden og varseltrekanten finner du i bagasjerommet. Varseltrekant skal settes opp 150 til 250 mtr. fra bilen i 80 soner. 50 soner: 50 til 150 meter fra bilen eller der det må være mest hensiktsmessig. I fht god sikt og dårlig sikt.

Kontroller vi gjør i fart

Bremser

Funksjonsprøve i lav fart eks. 20 km/t utføres ved at du rett og slett bremser for å se om bremsene virker. Funksjonsprøve i større fart eks. 50 km/t utføres ved at du bremser med normalt trykk uten å holde for hardt fast i rattet. Bilen skal ha gradvis mer bremsevirkning ettersom hvor hardt du trykker og bremseeffekten skal være jevn, dvs. bilen skal ikke dra til en av sidene under oppbremsingen, men holde stø kurs. Funksjonsprøve med full kraft eks 50 km/t. Bilen skal stoppe effektivt. På bil med ABS bremser vil du kjenne rykninger i bremsepedalen under oppbremsing.

NB! Husk å alltid sjekke speil før alle typer bremsing. Dersom du venner deg til å alltid se i speil hver gang du flytter foten til bremsepedal vil du til slutt gjøre dette automatisk selv i kritiske situasjoner.

Styring

Retningsstabilitet

Slipp rattet og se at bilen fortsatt holder stø kurs rett frem. Feil m forstilling (ujevn dekkslitasje el ujevnt lufttrykk i dekkene) Hvis veien er sporete/ujevn vil bilen kunne trekke til siden uten at dette indikerer en feil.

Selvoppretting

Sving fullt rattutslag til både høyre og venstre og slipp rattet etter sving. Bilen skal ha selvopprettingstendens, dvs. at rattet retter seg opp uten at du må bruke mye kraft.

Dekk

Ubalanse

Dersom det rister i rattet i enkelte hastigheter evt. hele tiden tyder dette på at ett eller flere av dekkene trenger å bli avbalansert på et dekkverksted.

Vognkort

Bil og Tilhenger

Det er tillatt å trekke tilhenger over 750 kg med klasse B hvis tillatt totalvekt for bil og tilhenger til sammen ikke overskrider 3500 kg. Før trekking må du dessuten alltid kontrollere de tekniske begrensningene i personbilens vognkort for å finne ut hva som er bilens maksimale aktuelle tilhengervekt (tillatt hengervekt). Denne må du ikke overskride uansett hvilke førerkortklasser du har. Se også etter bilens tillatte vogntogvekt. Denne skal selvsagt heller ikke overskrides, uansett førerkortklasse, dvs. summen av bilens aktuelle totalvekt + tilhengerens aktuelle totalvekt må til sammen ikke overskride tillatt vogntogvekt. Se nederst på siden: eget vognkort.

Max tillatte hastighet tilhenger m brems er 80 km/t. Max tillatte hastighet tilhenger u brems fra 300 kg er 60 km/t.

Dekk og felger:

  • 205/50/R17

  • 205 er dekkets bredde i mm

  • 50 er dekkets høyde i % av bredde

  • R er dekktype

  • 17 er høyden på felgen i tommer

  • Min.LI er 84. En kode for hvor mange kg dekket må tåle. Alle tall over 84 er ok, men under 84 ikke ok

  • Min hast er H. En kode som angir hvor stor fart dekket skal tåle

  • Vinterdekk er merket m M+S (mud & snow) og vinterdekk trenger ikke møte kravene til hastighetsmerking

Koblingslast

Er hvor mange kg du kan belaste bilens hengerfeste med (hvor mye draget på tilhengeren kan veie).

For å få draget til å veie mindre flytt lasten bakover. Husk positiv vekt er ikke lov, da kan tilhengeren løfte bakparten på bilen i fart og den kan også falle av.

Tillatt nyttelast inkl passasjerer

Er begrensningen oppad hvor mye bagasje du kan ha m deg i bilen inkl passasjerer. En person regnes som 75 kg, hvis du ikke burde skjønt at vedkommende var mye tyngre. Konsekvens av en fullastet bil bak (de fleste biler) er overstyring. Konsekvens av en fullastet bil foran (Porsche) er understyring.